Klachten- en geschillenregeling van HSS Hulpverlening Sociale Sector

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van HSS Hulpverlening Sociale Sector. Wanneer u daar een klacht over heeft, vragen wij u:

  1. U kunt eerst met de desbetreffende persoon in gesprek gaan of u kiest er voor om direct een klacht in te dienen..
  2. Mocht het gesprek niet tot het gewenst resultaat leiden of u wilt de klacht direct indienen dan kunt u uw klacht schriftelijk opsturen naar HSS Hulpverlening Sociale Sector, t.a.v. de directie, Postbus 77, 9500 AB Stadskanaal. En noteer Vertrouwelijk op de envelop. Klik op de link om het klachtenformulier te downloaden.
  3. De directie zal het klachtenformulier behandelen en u, als dit nog nodig is, uitnodigen voor een persoonlijk gesprek om de klacht te bespreken en daar zo mogelijk samen met u een oplossing voor te vinden.
  4. Klik op deze link om de klachtenprocedure te downloaden.