Klachten- en geschillenregeling van HSS Hulpverlening Sociale Sector

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van HSS Hulpverlening Sociale Sector. Wanneer u daar een klacht over heeft, vragen wij u:

  1. U kunt eerst met de desbetreffende persoon in gesprek gaan of u kiest er voor om direct een klacht in te dienen.
  2. Mocht het gesprek niet tot het gewenst resultaat leiden of u wilt de klacht direct indienen dan kunt u uw klacht schriftelijk opsturen naar HSS Hulpverlening Sociale Sector, t.a.v. de directie, Postbus 77, 9500 AB Stadskanaal. En noteer Vertrouwelijk op de envelop. Klik op de link om het klachtenformulier te downloaden.
  3. De directie zal het klachtenformulier behandelen en u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek om de klacht te bespreken.
    Dit met het doel om waar mogelijk samen met u een oplossing te vinden waar alle partijen akkoord mee kunnen gaan.
  4. Klik op deze link om de klachtenprocedure te downloaden.

 

Mocht het toch niet lukken om de klacht samen met ons op te lossen, dan kunt u altijd een externe klacht indienen bij erisietsmisgegaan.nl. U kunt hiervoor op onderstaande button klikken.

 

Onvrede melden