Disclaimer

Dit is de disclaimer behorende bij de website ( hss-dienstverlening.nl ) van HSS Hulpverlening Sociale Sector.

HSS Hulpverlening Sociale Sector betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid.

HSS Hulpverlening Sociale Sector aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij HSS Hulpverlening Sociale Sector of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan HSS Hulpverlening Sociale Sector.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door HSS Hulpverlening Sociale Sector.