Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Tegenwoordig kunt u bij de gemeente terecht voor maatschappelijke ondersteuning, dit kan in de vorm van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening. Dit valt allebei onder de Wmo.

Een algemene voorziening houdt in dat het vrij toegankelijk is, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden, denk hierbij aan bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening.

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, hierbij gaat de gemeente met u in gesprek om te kijken wat u nodig heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassing of individuele begeleiding.

Als er sprake is van een maatwerkvoorziening heeft u in veel gevallen daarbij ook de mogelijkheid om in plaats van een Zorg in Natura (ZIN), waarbij u bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp via een organisatie laat regelen, ook een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen.

Met een PGB kunt u zelf iemand in huren om de werkzaamheden inzake huishoudelijke hulp of bijvoorbeeld individuele begeleiding te verrichten.

De administratie van de PGB wordt ondergebracht bij de Sociale verzekeringsbank (SVB). Wij kunnen u begeleiden met de administratie tussen u en de Sociale verzekeringsbank.

Wij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van de hulp bij de gemeente of de zorgverzekeraar.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag om die hulp te regelen die u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren.