Rouwverwerking

Een rouwperiode is voor veel mensen een intense en moeilijke periode in hun leven. Verlies geeft veel emoties, zoals ongeloof, verdriet, somberheid en boosheid. Ook lichamelijk kost rouwen veel energie. Praten met een goede vriend of familie helpt vaak goed. Blijf goed voor uzelf zorgen tijdens rouw: goed eten, slapen en bewegen.

 

Wat is rouw?

Na een groot verlies rouwen we. We verwerken het verlies.

We kunnen in ons leven veel verliezen. Verlies van een partner door overlijden of een scheiding, verlies van een kind, van ouders of een andere dierbare, verlies van gezondheid door een ziekte, van een baan of van de hoop op een kind.

Verlies is iets ingrijpends waar tijd voor nodig is om het te verwerken. Dat doet iedereen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Mensen denken en voelen vaak verschillende dingen. De een is vooral boos, de ander vooral verdrietig en weer een ander is opgelucht. Misschien heeft u een leeg gevoel. Misschien voelt u verschillende emoties tegelijk.

Rouwen is voor veel mensen een intense en moeilijke periode in hun leven.

 

Gevoelens en klachten bij rouw

U kunt het niet geloven
U kunt niet geloven dat het echt waar is. Veel mensen hebben dit gevoel als iets net gebeurd is: een dierbare is net overleden. Of iemand heeft te horen gekregen dat hij niet lang meer te leven heeft. Het verlies is nog niet te bevatten. 

U bent verdrietig

U bent opgelucht
Mensen kunnen opgelucht zijn omdat hun partner of ouder is overleden. Als iemand veel pijn had of als de verzorging heel zwaar is geweest, kunt u zich opgelucht voelen. Of misschien had u een slechte relatie met degene die overleden is. Ook dan kunt u opgelucht zijn. Opgelucht zijn mag, het is niet raar. 

U voelt zich schuldig
Misschien heeft u iets gedaan of gezegd, of juist dingen niet gedaan of gezegd. Mensen voelen zich ook vaak schuldig als ze zich weer beter gaan voelen, als ze niet meer zo verdrietig zijn en weer meer zin krijgen in dingen.

U bent boos
Mensen zijn vaak boos na een verlies. Ze vinden het niet eerlijk wat hun is overkomen. Mensen kunnen ook boos zijn op zichzelf.   

U voelt zich eenzaam en alleen
Mensen voelen zich na een verlies vaak alleen. Soms zijn mensen lang bij elkaar geweest. En dan voelen ze zich alleen als hun partner overlijdt en soms ook eenzaam. Sommige mensen missen hun partner of hun kind zo, dat ze bijna gek worden. Soms lijkt het alsof u de overledene op straat ziet lopen, of thuis hoort komen. 

U bent somber
Wanneer u een partner, kind, vader of moeder verliest kunt u het verdriet jaren bij u dragen. Ook als de somberheid minder wordt, zullen er nog regelmatig momenten zijn waarop u het verdriet weer voelt.

U heeft een gevoel van tevredenheid
Mensen kunnen ook een tevreden gevoel hebben. Over hoe het gegaan is en over de mooie dingen die u beleefd heeft met iemand. 

Ook lichamelijk kunt u merken dat u rouwt, bijvoorbeeld:

 • Uw spieren voelen gespannen.
 • U heeft minder zin in eten.
 • Uw concentratie is minder.
 • U bent snel moe.
 • U slaapt minder goed.
 • U bent onrustig en overactief. 
 • U heeft hoofdpijn.

Wat kunt u doen als u rouwt?

Het is belangrijk om uw gevoelens serieus te nemen. U hoeft zich niet te schamen voor uw gedachten of gevoel. 
Geef uzelf ook genoeg tijd. De een heeft meer tijd nodig dan de ander. Herinneringen kunnen u helpen bij de verwerking van uw verlies. U kunt bijvoorbeeld foto's bekijken of herinneringen opschrijven. 

Blijf goed voor uzelf zorgen:

 • Ga op normale tijden naar bed.
 • Sta op tijd op en kleed u aan.
 • Eet drie keer per dag op vaste tijden.
 • Drink liever geen alcohol en gebruik geen drugs. 
 • Blijf als het kan gewoon werken. 
 • Zorg voor ontspanning door dingen te doen die u prettig vindt. 

Voor veel mensen helpt het om te praten met iemand die ze vertrouwen, over wat u denkt en voelt. Ook als u er eigenlijk geen zin in heeft. Of als u het gevoel heeft dat anderen dat helemaal niet willen. Vaak geeft het toch een prettig gevoel. U voelt zich minder alleen. De warmte van goede vrienden en familie kan u het beste helpen bij de verwerking.  

Vaak lukt het mensen zo om, met hulp van vrienden en familie, het verlies te verwerken. U kunt verder, al blijft er vaak wel een wond achter. 

Wanneer contact opnemen met uw huisarts bij rouw?

Maak een afspraak bij uw huisarts: 

 • als u somber blijft of depressief wordt;
 • als het langere tijd niet lukt om goed te eten en te slapen;
 • als u het gevoel heeft dat de verwerking van uw verlies niet goed gaat;
 • als u probeert om de pijn niet te voelen door bijvoorbeeld alcohol te drinken, medicijnen of drugs te gebruiken.

De vijf verschillende rouwfases zijn omschreven door psychiater Elisabeth Kübler-Ross. Hoewel zij deze fases in een bepaalde volgorde omschrijft, hoeft deze volgorde niet strikt gevolgd te worden. Denk dus niet dat je abnormaal bent wanneer je merkt dat deze volgorde niet voor jou geldt. Rouw is te allen tijde een individueel proces!


Ontkenning
De eerste fase van het rouwproces is ontkenning: een algemeen afweermechanisme van ons brein. De waarheid is te erg om te bevatten, dus ontkennen we deze geheel of gedeeltelijk.


Boosheid
Rouwverwerking is méér dan intens verdrietig zijn. Juist bij rouwenden zie je vaak boosheid, boosheid op het lot, de artsen, God, de omgeving… Dit lijkt soms misschien wat vergezocht, maar in feite is het een gezond verdedigingsmechanisme

Het gevecht aangaan
Veel mensen proberen om hun verlies te verwerken door het gevecht aan te gaan of door zichzelf doelen op te leggen. Het is in deze fase van rouwverwerking dat mensen marathons gaan lopen tegen bepaalde ziektes, een wereldreis maken of vanaf nu echt stoppen met roken.

Depressie
Wanneer nabestaanden gaandeweg tot de ontdekking komen dat ontkennen, boos worden en/of het gevecht aangaan niet helpen om het verlies te verwerken, volgt vaak de depressieve fase. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door de machteloosheid die je als rouwende voelt: er is niets, maar dan ook niets, wat je aan het gebeurde kunt veranderen.

Aanvaarding
Hoeveel verdriet en pijn je als nabestaande ook hebt, er komt een dag dat je gaat proberen om het verlies een plaatsje te geven. Dit betekent niet dat je iemand dan niet meer mist of dat je probeert om de overledene te vergeten. Het betekent wel dat je probeert om je leven in te richten zonder de geliefde om je heen.

 

bron: https://www.thuisarts.nl/rouw/ik-rouw